Müziğin Bebek ve Çocuklara Pozitif Katkıları

Özellikle bebeklikten (hatta anne karnından)itibaren müzikle haşır neşir olan çocuklar üzerinde yapılan gözlemler müzikle beslenmenin ayrıcalığını ispatlıyor. Okul öncesi verilmeye başlanan müzik sanatsal yeteneklerinin gelişimine yardım ettiği gibi yaratıcılık ve düşünme becerilerini de geliştiriyor. Karşılaşacakları problemleri  anlama, yorumlama ve çözme kabiliyetleri artarken bireyselleşme yolunda emin adımlar atmasını sağlıyor.

müziğin bebeklerde pozitif etkisi
müziğin bebeklerde pozitif etkisi

Çocuklar Müzikle Sosyalleşiyor!

Müzik dinleyen çocuklar, odaklanabilme becerilerini geliştiriyor, sesleri tanıyarak ayırt etmeyi,  sessiz olabilmeyi, saygı göstermeyi öğreniyor. Farklı müzikleri farklı zamanlarda dinlediklerinde hatırlayarak algıları ve hafızalarını da güçlendiren müzik farklı kategorilerdeki bilişsel süreçlerin çözümlenmesine de katkıda bulunuyor. Şarkı söyleme ve şarkıya eşlik etme, çocuklar arasında uyum, kontrol ve paylaşma davranışlarını destekleyerek, sosyalleşme süreçlerine de olumlu katkıları bulunuyor.

müziğin pozitif etkisi
müziğin pozitif etkisi

Müzik Dünya İnsanı Olma Yolunda Sihirli Bir Anahtar!

Çocuklara iyi, doğru ve güzel davranışlar kazandırılabilmenin en etkili yolu müziktir. Dinlerken, şarkı söylerken doyuma ulaşan çocuklar çok daha mutlu olur. Öz kültür müzikleri dinlerken ve söylerken, farklı müzik türlerini dinletmek de  dünya ülkelerinin kültürlerini anlama  ve evrensel bir kültür oluşturmanın da temellerini atıyor. İletişim kurma, algılama yorumlama yetenekleri, kişisel gelişimlerinde ve dünya insanı olma yolunda anahtar rol oynuyor!