Türkiye’deki Dağlar ve Platolar

Türkiye, muhteşem doğal güzellikleri ve çeşitliliğiyle ünlü bir ülkedir. Bu çeşitlilik, dağlar ve platolar aracılığıyla en belirgin şekilde ortaya çıkar. Doğal yapılarıyla büyüleyen ve tarih boyunca insanlığa barındırdıklarıyla yaşam kaynağı olan bu yükseltiler, Türkiye’nin coğrafi dokusunun temel taşlarıdır.

Kıvrım Dağları

 1. Toros Dağları: Akdeniz Bölgesi’nde bulunan ve Anadolu’nun uzun kıvrımlı dağları olan Toros Dağları, genellikle kireçtaşından oluşur. Çoğunlukla paralel uzanışlarıyla dikkat çekerler.
 2. Pontus Dağları: Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Pontus Dağları, Toros Dağları’na benzer bir jeolojik yapıya sahiptir. Yüksek tepeleri ve yeşil bitki örtüsüyle ünlüdür.

Tektonik Dağlar

 1. Ağrı Dağı: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ağrı Dağı, tektonik faaliyetler sonucu oluşmuş bir dağdır. Türkiye’nin en yüksek dağıdır ve büyük ölçüde volkanik kayaçlardan oluşur.
 2. Aladağlar: Toros Dağları’nın bir parçası olan Aladağlar, tektonik faaliyetler sonucu yükselmiş yüksek dağ sıralarından oluşur. Kayalık zirveleri ve yaylalarıyla doğa sporları için popüler bir destinasyondur.

Volkanik Dağlar

 1. Erciyes Dağı: Kapadokya’nın sembolü olan Erciyes, volkanik bir dağdır. Volkanik püskürmeler sonucu oluşmuş ve bazalt, andezit ve tüf gibi volkanik kayaçlardan oluşur.
 2. Nemrut Dağı: Adıyaman ilinde bulunan Nemrut Dağı, antik dönemde yaşamış bir krallığa ait kalıntılarla birlikte volkanik bir yapıya sahiptir. Dağın zirvesindeki devasa heykeller, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür.

Doğu Anadolu Platosu

 1. Erzurum-Kars Yaylası: Doğu Anadolu Platosu’nun yüksek kesimlerinde yer alan bu yayla, kış turizmi için önemli bir merkezdir. Aynı zamanda hayvancılık ve tarım da yapılır.
 2. Ardahan Platosu: Ardahan’ın geniş ovaları ve yaylaları, Doğu Anadolu Platosu’nun bir parçasıdır. Karasal iklimin etkisi altındadır ve çayır-mera hayvancılığına elverişlidir.

Karadeniz Platosu

 1. Trabzon Yaylası: Karadeniz’in etkili olduğu bu bölgede yaylalar ve ormanlar yoğunluktadır. Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle bilinir.
 2. Rize Yaylası: Rize’nin yüksek kesimlerinde bulunan bu yayla, yağışlı iklimiyle bilinir. Çay tarımının yapıldığı verimli ovalara sahiptir.

Güneydoğu Anadolu Platosu

 1. Malatya Ovası: Güneydoğu Anadolu Platosu’nun önemli ovalarından biri olan Malatya Ovası, meyve bahçeleriyle ünlüdür. Özellikle kayısı yetiştiriciliği yapılır.
 2. Şanlıurfa Ovası: Fırat Nehri’nin suladığı bu verimli ova, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük tarım alanlarından biridir. Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapar.

İç Anadolu Platosu

 1. Konya Ovası: Türkiye’nin en büyük ovası olan Konya Ovası, İç Anadolu Platosu’nun bir parçasıdır. Tarım ve hayvancılık için önemli bir bölgedir.
 2. Ankara Ovası: Başkent Ankara’nın bulunduğu bu düz arazi, İç Anadolu’nun en verimli ovalarından biridir. Tarım ve endüstri alanlarında önemlidir.