Devlet Memurluğundan İstifa Nasıl Olur?

Devlet memurluğundan istifa nasıl olur? İstifa devlet memurunun kendi isteği ile görevinden ayrılmasıdır. İstifalar yazılı olarak verilir.
Devlet memurluğundan istifa nasıl olur? İstifa devlet memurlarına verilen haklardan bir tanesidir. İstifa kanunlar kapsamında düzenlenmiştir.

İstifa Nasıl Yapılır?

 

 

Devlet memurluğundan istifa nasıl olur? Memurun istifa beyanını yazılı olarak iletmesi gerekir. Kurumun istifayı kabul etmeme yetkisi bulunmaz. Memur dilekçe verildikten sonra beklemeye başlar. Verilen süre kapsamında işinden istifa edebilir. Kurum üzerinde memurun istifa beyanı üzerine istifa karara bağlanır. Anayasaya göre istifa eden memur zorla çalıştırılamaz. Kanunda bu durum açık bir şekilde düzenlenmiştir. İstifanın hür irade ile gerçekleştirilmesi gerekir. Mobbing gibi durumlarda memur istifaya zorlanabilir. Bu gibi durumlarda istifa geçersiz sayılacaktır. İstifa talep eden memur isterse istifadan vazgeçebilir. Kurum memurun istifasını kabul etmesinden sonra vazgeçerse işlem açıktan atama niteliğinde gerçekleştirilir.

İstifa Sonrada Görevden Alınma Süreci

İstifa eden memur dilekçeyi verdiği gibi görevden ayrılamaz. Memur yerine gelecek kişi gelene kadar çalışmalarına devam eder. Memurun bekleme süresi en fazla bir ay olarak hesaplanmıştır. Bir ay sonra memur herhangi koşul aramadan görevinden ayrılabilir. İstifa ile ilgili bazı ayrıntılar bulunur. Olağanüstü durumlarda memurlar görevlerinden ayrılamaz. İstifa sonrasında memur tekrar devlet işine başvurabilir. Ancak olağanüstü durumlarda görevinden ayrılan kişiler devlet memurluğuna geri dönemeyecektir. Memurluktan istifa eden kişiler yerine gelecek memurları beklemek zorundadır. Yeni memur geldikten sonra görevinden ayrılabilir.

Pandemi Sonrası İstifa Yasağı

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin Pandemi sürecinde istifa edemeyeceğini açıklamıştır. Bununla beraber isteğe bağlı emeklilik taleplerinin kabul edilmeyeceği ve yasal mazeret izinleri dışında yıllık izin verilmeyeceği açıklandı. Covid-19 nedeniyle sağlık personelinin istifa hakkı sınırlandırılamayacaktır. Çalışanların istifa talebinde bulunması, talebinin reddedilmesi halinde iptal davasına başvurabilir. Devlet memurluğundan istifa nasıl olur? Sorusunun detaylı cevabını sizlerle paylaştık. Devlet memurluğu görevini yürüten kişiler istifa sonrasında tekrar farklı alanlarda görevlerine başlayabilir. İstifa yazılı dilekçe ile tamamlanır. Dilekçe sonrasında belirlenen süre içerisinde istifa talepleri kabul edilecektir.