İnsanlar Yapay Olarak Canlı Türlerinin Evrimini Yönlendiriyor

Dünyadaki tüm türler, insan faaliyetleri nedeniyle hızla yok oluyor, ancak insanlar da hızlı bir evrim geçiriyor ve yeni türler ortaya çıkıyor. Kopenhag Üniversitesi’ndeki Makro ekoloji, Evrim ve İklim Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırma, insan yapımı türleşmenin nedenlerini özetliyor ve yeni gelişen türlerin yalnızca soyu tükenmiş vahşi türlerin yerini alamayacaklarını tartışıyor.

evrim
evrim

Yeni Bitki ve Hayvan Türleri Yok Olan Doğal Türleri Telafi Edebilir mi?

İnsanların sadece türlerin yok olmasına katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda evrimi ve bazı durumlarda tamamen yeni türlerin ortaya çıkmasını sağladığını gösteren örnekler giderek artıyor. Bu, kentsel çevre gibi yapılaşmanın, hayvan ve bitkileri başkalaştırmanın, doğal olmayan avlanma nedeniyle azalan popülâsyonun veya yeni ekosistemlerin ortaya çıkmasının bir fonksiyonu olarak gösteriliyor.

11.500 yıl önceki son buzul çağından bu yana 255 memeli ve 523 kuş türünün, çoğunlukla insan faaliyetlerinden dolayı nesli tükenmiş olduğu tahmin ediliyor. Aynı dönemlerde insanlar, yaklaşık 900 bilinen türün yeniden değişimine katkıda bulundu; 470 hayvanı ve 270 bitki türünü, kendisine yakın bir yerde evcilleştirdi.

soyu tükenmiş canlılar
soyu tükenmiş canlılar

Yeni türlerle sonuçlanan evcilleştirme örnekleri de görüyoruz; yakın tarihli bir araştırmaya göre, dünyanın en önemli 40 tarımsal ürününden en az altısı tamamen yeni olarak kabul ediliyor. İnsan faaliyetleri yoluyla tam olarak ne kadar türleşme olayına yol açtığını nicelendirmek mümkün olmamasına rağmen, etkinin potansiyel olarak önemli olduğu çok açık.

İnsani faaliyetlerle yeni türlerin yapay olarak kazanılacağı ihtimalinin, doğal türlerin kayıplarını telafi edebileceği duygusunu ortaya çıkarması pek olası değildir. Aslında, birçok insan yapay olarak biyolojik çeşitliliği olan bir dünyayı, yapay olarak yoksullaştıkları kadar yıldırıcı buluyor.