Sivas’ta Hangi Maden Çıkarılır?

Madenler doğal bir oluşum olup, yer altı kabuğundan çıkarılan, ekonomik açıdan değer taşıyan mineraller veya kaynaklardır. Bu madenlerin çıkarılması, işletilmesi gibi faaliyetler ise madencilik olarak adlandırılmaktadır.

sivas

Türkiye zengin maden kaynakları açısından gelişmiş sanayisi ile ön plandadır. Dünya üzerinde birçok maden çeşidi olduğu bilinse de Türkiye’de henüz bir kısmı belirlenmiş olup, yeni maden yataklarının bulunması amacıyla çeşitli faaliyetler ile çalışmalar devam etmektedir.

Bilinen zengin maden yataklarımızın başında bor mineralleri gelmektedir. Sayabileceğimiz diğer maden yataklarımız ise; perlit, kaya tuzu, zeolit, mermer, boksit, linyit, feldspat, kuvarsit, pomza, bentonit, stronsiyum tuzları, manyezit, sepiyolit, trona, zımpara, barit ve sodyum sülfat madenimizdir.  Bu yatakların bazıları diğer madenlere kıyasla az miktarda çıkarılıyor olsa da genel kültür açısından bilinmesi önemlidir. Bor tuzları başta olmak üzere krom, manyezit ve mermer gibi madenlerimiz Türkiye’de ihracat kalemlerinin başında gelen ekonomik anlamda ülke gelirine oldukça katkısı olan madenlerdir.

Orta Anadolu’nun Zengin Yatağı Sivas

Orta Anadolu Bölgemizde gelişmiş sanayisi ile ön planda olan ve yer altı kaynakları açısından ülkemizin önemli maden yatağına sahip olan Sivas ilimiz, stronsiyum yatağının bulunduğu tek bölgemizdir. Sivas ilimizde çıkarılan diğer önemli madenlerimiz; demir, krom, traverten, sölestin, kurşun-çinko, bakır, gümüş, manganez, nikel, amyant, balit, mermer, çimento hammaddeleri ve talk sahalarıdır.

Bazı bölgelerde petrol ve zengin alçı taşı yataklarına rastlanıldığı önemli bir bilgi olup henüz işletilmediği de ilgili makamlarca belirtilmektedir.

Bölgedeki Önemli Madenler

Demir: Türkiye’nin en önemli demir yatağı Sivas ilimizde Divriği bölgesinde çıkarılmaktadır.  Bu bölgede senede 1500 ton civarında demir elde edildiği bilinmektedir. %36 oranla doğrudan kullanıma uygun demir rezervi ülkemizde Sivas’ta bulunmaktadır. Sivas-Divriği Demir İşletmesi ile Kangal ilçesinde yer alan Elkondu Demir İşletmesi bölgede yüksek üretim kapasitesine sahip işletmelerdir.

Sölestin: Sivas ilimizde, Ulaş, Hafik ve Zara ilçeleri yoğun olmak üzere yalızca bu bölgede Sölestin bulunduğu bilinmektedir.

Linyit: Sivas ili linyit açısından da zenginliğe sahiptir. Kangal Termik Santrali linyit ihtiyacını bu bölgeden karşılamaktadır. Linyit çıkarılan bölgeler; Kangal, Divriği, Gömerek, Gürün ve Su şehri bölgeleridir.

Asbestler: Bölgede bulunan asbestler oldukça kaliteli olup zamanında işletilmiş ancak kanserojen madde niteliği taşımaları sebebiyle günümüzde üretim sağlanmamaktadır.
Stronsiyum: Elektronik, ilaç ve boya sanayisinde kullanılan önemli madenlerimizden olan stronsiyum, Sivas ilimizden çıkarılan önemi yadsınamaz madenlerimizdendir. Ülkemizde bilinen tüm stronsiyum yatakları Sivas tersiyer havzasındadır.

Uzmanların Gözünden Sivas

Günümüzde Sivas bölgesinin aslında tam bir madenler şehri olabileceği görüşünde olan uzmanlar, bölgede bir maden haritası çıkarılarak, kullanabilecek maden çeşitliliği, bu madenlerin kullanım alanları ve pazarlanabileceği piyasaların üzerinde durulması gibi çalışmalar ile sanayinin daha iyi yerlere taşınabileceği düşüncesindeler. Bu anlamda, gerek sondaj çalışmaları, laboratuvar kurulumları gerekse fizibilite çalışmalarının arttırılması gibi tavsiye yönünde vurgu yapmaktadırlar.