Müziğin Temelleri Nedir?

Onlar doğdumuz ilk andan beri bizi hiç yalnız bırakmadılar. Birçok refleksimiz onlar sayesinde gelişti. Birçoğumuz varlığının farkında olmasak bile kısa süreli bir testle aslında ne kadar önemli olduğu bir anda çıkıverir.

Duymak için insanın işitme sistemi olmazsa olmazdır. Yani genel olarak kulak bir insanın sesle ilgili olan her konuda en büyük yardımcısıdır. Kimileri bunu hayatının sadece devamı için kullanırken kimi insanlar ise kulaklarını geliştirirler.

Bu gelişim ise müzik sayesinde olur.

Bildiğimiz gibi doğanın her yerinde bir ses vardır. Ama duyduğumuz her sese asla müzik diyemeyiz. Ama o sesleri bir ritme bağlarsak işte o zaman bir anda anlam kazanır. O ritimler müzik oluverir.

Müzik, işitsel bir sanat türüdür. Ayrıca zamana dayalı türde bir sanattır. Yani belirli bir süresi vardır. Bir tablo gibi saatlerce inceleyemezsiniz. Anlıktır. Aynı dinlediğiniz yeri bir daha dinlemek için tekrar sarmanız gerekir. Yani müziğin o anda duyulduğu zaman dilimi geçtiğinde müzik biter.

Çok eski dönemlerde bazı insanlar önceden yaptıkları besteleri kendi hafızalarının verdiği gücü kullanarak farklı ortamda yeniden çalmış veya söylemişlerdir. Bu sayede bu eserlerin birçoğu günümüze kadar taşınmıştır.

Ama melodi veya ritimler ne kadar hafızanın keskinliğine teslim edilse de bu beraberinde birçok eserinde kaybolmasına neden olmuştur. Bu nedenle ritimlerin hiçbir şekilde bozulmadan diğer nesillere aktarılabilmesi için müzik yazısı yani nota bulunmuştur.

Bu notaların oluşturduğu eserlere beste üzerine yazılan sözlere ise güfte denilmiştir.

Müzik, insan hayatının hemen hemen her yerinde vardır. Fıtrattan ileri gelir. Herkesin sevdiği dinlediği bir tarz vardır. Müziği müzik yapan ise sadece ritim değildir. Aynı zamanda kullanılan enstrümanda bilhassa bu konuda büyük önem arz eder.

Yani bir müziğin dinlenen bir şey haline gelmesi için ihtiyaç duyulan temel öğeler;

Çeşitli seslerden bir ritim çıkarılması, notalara dökülmesi, bir enstrüman aracılığıyla çalınmasıdır. Bu seslere anlam yüklenebilmesi de bir hayli önemlidir. Bu yüzden enstrüman çalan kişi aslında sadece bir müzik çalmıyordur. Aynı zamanda çaldığı esere de bir anlam veriyordur.

Bu açıdan bakıldığında sanatın her türlüsünün olduğu gibi müzikte insan hayatından parçalar barındırır.