İş Stresinin Oluşumunda Neler Etkili Olur?

Modern dünyada insanların büyük bir kısmı hayatlarının büyük bir kısmını yoğun, yorucu ve stresli bir çalışma temposu içerisinde geçirmektedir. Bu durumda insanların çok fazla stres yüklenmesine ve ruhsal açıdan sorunlar yaşamasına neden olabiliyor.

İş Stresi Nedir
İş Stresi Nedir

İş Hayatında Kadınlar İçin Stres Nedenler?

İş hayatında bu denli ağır streslerin ortaya çıkmasında özellikle kadınlar için artan iş yükü ve çalışma zamanı ön plana çıkmaktadır. Bunun dışında da kadınlar için zorlu bir durum olan kontrol kaybının daha fazla olması ve zamanlama ya da planlama gibi olgulardan tamamen uzak bir şekilde zamansız biçimde hayat tarzının benimsenmesi zorunluluğu gibi konular, iş kadınlarını çok fazla strese zorlamaktadır.

Özellikle de iş taleplerinin çok daha yoğun şekilde artması, bu konuda çalışanın kontrolünü kaybetmesi stres ve bedensel, ruhsal sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

İş Stresi
İş Stresi