Astronomi Nedir?

İnsanlar uzun zamandır bu yana göklere doğru bakıyor, etraflarını kaplayan evrene anlam ve düzen koymaya çalışıyorlar. Gök bilimi dallarına ve eylemlerine göre şekillenmiştir. Her dalın kendisine göre uzmanları ve araştırmacıları vardır. Bu sayede yapılar birleştirilerek simülasyonlar meydana getirilir. Peki, astronomi nedir?

Astronomi; Güneş, Ay, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, galaksiler, toz, gaz, diğer Dünyevi olmayan cisimler ve fenomenler üzerine yapılan bilimsel çalışmadır.

Astronominin günlük yaşamdaki yararları çoğu kez göz ardı edilse de bugün basit gibi görünen birçok kozmik olay veya meteorolojik değişiklik, geçmişte astronomi sayesinde bir anlam kazanmıştır. Astronomlar sayesinde yapılmış olan keşifler, tıp ve iletişim teknolojileri de dahil olmak üzere birçok alanda önemli yükselmelerin önünü açmıştır. Zira astronomi, yıldız ve gezegenlerin gökyüzündeki konumlarını ölçmekten ibaret bir bilim değildir.

astronomi nedir

Astronomi Bilimi Neyle İlgilenir?

Adını Yunanca yıldız anlamına gelen ‘aster’ ile ‘yasa’ anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinden alan ‘astronomi’, ‘yıldızların yasası’ anlamına gelmektedir. Astronomi en geniş tanımıyla Dünya’nın atmosferinin dışında oluşan her şeyi inceler. Evrenin kökenini ve gelişimini açıklamayı amaçlar.

Yörüngesel cisimler, atmosferin dışında bulunan yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, kutup ışığı, galaksiler ve kozmik mikrodalga arka plan ışıması gibi kavramlar astronomi biliminin gözlem alanı içindedir. Buna ek olarak, evrendeki her türlü maddenin dağılımı, hareketi, kimyasal içeriği, evrimi, fiziksel özellikleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri de yine astrolojinin incelediği kavramlardır.

Astronominin Dalları Nelerdir?

Biyoloji, kimya, fizik, matematik, jeoloji ve bilgisayar bilimi ile iç içe olan astronomi, bugün çok sayıda dallara ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları ‘klasik’ anlamda gök cisimlerini incelemeye odaklanırken, bazıları da teknoloji ve tıp alanında birçok önemli ilerlemenin ve keşfin önünü açmıştır.

Astronominin dallarından bazıları şöyledir: Arkeoastronomi‎, astrobiyoloji‎, astrojeoloji‎, astrofizik‎, astrokimya‎, ekstragalaktik astronomi‎, galaktik astronomi‎, gök ölçümü‎, gök mekaniği‎‎, gözlemsel astronomi‎, radyo astronomi‎, X-ışını gökbilimi‎ ve yıldız gökbilimi‎.

Astronomlar Nasıl Çalışırlar?

Bir astronom çoğunlukla geceleri teleskobun başında saatlerce uzayı izleyen yalnız biri olarak gösterilmektedir. Aslında günümüze geldiğimizde birçok ciddi çalışma, yerde veya gökteki robotlar ve bazı algoritmalar sayesinde yönlendirilen teleskopların çektiği ve bilgisayarların düzenlediği görüntülerin, astronomlar tarafından incelenmesiyle yapılmaktadır.

Gök bilimciler, özellikle dijital fotoğrafçılık teknolojisinin ilerlemesiyle beraber oluşturdukları dikkat çeken uzay fotoğraflarıyla sadece bilimin ilerlemesine katkı sağlamakla kalmıyor insanları da adeta büyülüyorlar.

Gök bilimciler ve uzay uçuşu programları, gökyüzümüzden daha ileriyi araştırmak için hazırlanan görevlerde uzaydan Dünya’nın çok güzel fotoğraflarını çekerken, kendi gezegenimizin araştırılmasına da katkı sağlıyor.